terms + Conditions
 

 

Betaling

Nadat je de bestelling geplaatst en betaald hebt via de online betaalservice (iDeal, PayPal of Credit Card) ontvang je per e-mail een bevestiging van de bestelling.

Verzendkosten

Alle bestellingen worden verzonden via PostNL. De verzendkosten bedragen €4,95 voor Nederland en €9,95 voor België en Duitsland. Alle bestellingen worden verzonden in een originele Christie Schellings verpakking.

Levertijd

Alle sieraden worden met de hand gemaakt. Wij hanteren daarom een levertijd van maximaal 10 werkdagen. Als je een sieraad voor een bepaalde datum wil ontvangen, neem dan vóór het plaatsen van de bestelling contact op info@christieschellngs.com.

Retour

Als je een product wenst te retourneren dien je een email te sturen naar info@christieschellings.com.

De sieraden mogen binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd worden, indien deze ongedragen en onbeschadigd zijn. Sieraden die op bestelling gemaakt zijn (of gepersonaliseerd) kunnen niet retour worden gezonden. Hieronder vallen ook alle sieraden die in een bepaalde maat worden gemaakt en sieraden in opdracht. 

De kosten van de retour zending komen voor de rekening van de klant. Restitutie van het volledige aankoop bedrag vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de retour. 

Garantie 

Christie Schellings biedt 6 maanden garantie op alle sieraden. Mocht een sieraad bij normaal gebruik onverhoopt stuk gaan, neem dan contact op via info@christieschellings.com. We zullen je vragen het sieraad op te sturen. De kosten voor deze zending zijn voor de klant. Christie Schellings neemt de kosten voor het terug sturen van het gerepareerde sieraad op zich.

Alle sieraden dienen aangetekend verzonden te worden, in de originele verpakking en een bubbel envelope.

De garantie geldt niet voor het breken van eventuele edelstenen en kristallen die zijn verwerkt in sieraden. Wel kunnen wij het sieraad repareren en stenen vervangen. Neem contact op via info@christieschellings.com zodat we een geschikte oplossing voor je kunnen vinden.

Privacy verklaring

Christie Schellings Christie Schellings, gevestigd aan Harmenjansweg 95 2031WJ Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.christieschellings.com Harmenjansweg 95 2031WJ Haarlem +31642699375

Persoonsgegevens die wij verwerken

Christie Schellings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@christieschellings.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Christie Schellings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Christie Schellings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Christie Schellings neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christie Schellings) tussen zit. Christie Schellings gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Christie Schellings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden 

Delen van persoonsgegevens met derden

Christie Schellings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Christie Schellings gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Christie Schellings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@christieschellings.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Christie Schellings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Christie Schellings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@christieschellings.com